Menu

Betingelser

Foreningens kodex for god adfærd

Fotografering
Ved tilmelding giver du tilladelse til, at foreningsrelaterede billeder af dig og dine børn må anvendes på foreningens hjemmeside / Facebookside, trykte medier, magasiner mv. Ønsker du ikke at medvirke på billeder/video, er det dit eget ansvar at give skriftlig besked til foreningens formand.

Databeskyttelsespolitik

 

Helt overordnet stiller EU’s Databeskyttelsesforordningen fire hovedkrav til klubbens behandling af medlemmernes personoplysninger.

  1. Klubben skal altid have et sagligt formål med at registrere og behandle personoplysninger og skal begrænse disse oplysninger til de strengt nødvendige i forhold til det saglige og legitime formål.
  2. Klubben skal dokumentere, at den har overblik over behandlingen af personoplysninger. Det gør klubben i en fortegnelse, hvor den angiver, hvilke typer af oplysninger, der behandles, hvem der behandler dem, og hvor de arkiveres.
  3. Klubben skal informere medlemmer om, hvilke oplysninger der er registreret og hvorfor. Dette sker i klubbens ”Betingelser”, som også kan læses på TOFs hjemmeside.
  4. Endelig skal klubben have tilpas datasikkerhed og skal anmelde brud på datasikkerheden til Datatilsynet.
  5.  

  Børneattester: Træners og bestyrelsesmedlemmers navn og CPR.nr. og resultat af børneattesten ifølge politiet. Der søges samtlige relevante personer 1 gang årligt af kassereren, eller en af bestyrelsen udpeget ansvarlig. Formålet er, at sikre samtlige bestyrelsesmedlemmer og trænere har ren børneattest. Resultatet arkiveres i klubben e-boks.

  Ved indmeldelsepå et fodboldhold noterer spilleren sit navn, fødselsdato, adresse, emailadresse og telefonnummer til grundlag for at danne en holdliste over spillere. Holdlisten gemmes i Kluboffice. Bestyrelsen har adgang til holdlisten.

  Ved indmeldelsei Kluboffice registreres spilleren automatisk i ”Kampklar”. Spilleren oplyser selv sit navn, fødselsdato, adresse, emailadresse og telefonnummer til grundlag for at danne en holdliste over spillere i kampe. Oplysninger i ”Kampklar” gemmes i Kluboffice. Bestyrelsen og trænere har adgang til holdlisten i ”Kampklar.

  Trænerkontrakt: Træners navn og bankkontonr. Oplyses til kassereren eller en af bestyrelsen udpeget ansvarlig. Formålet er, at registrere aftalte vilkår for trænerens tilknytning til klubben. Kontrakter arkiveres i papirformat i aflåst skab hos kassereren eller en af bestyrelsen udpeget ansvarlig.

 

De nye EU-regler betyder bl.a., at du som medlem har krav på at få at vide, hvilke oplysninger klubben har registreret om dig, og du har ret til at få berigtiget dem. Du har også ret til at få slettet informationer om dig, som klubben ikke længere har sagligt belæg for at opbevare. Som udgangspunkt må klubben dog godt af administrative grunde gemme oplysninger om almindeligt medlemskab i op til 1 år efter ophør.

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål om klubbens databeskyttelsespolitik.