Menu

Forventninger

TOF forventer at vores trænere:

Bevidsthed om at TOF er en breddeklub.

Sørger for at fastholde spillere ved at sørge for at alle spillere kommer i kamp, føler sig set og hørt, og indgår i et positivt læringsmiljø.

Møder i god tid til både træning og kamp.

Planlægger og gennemfører en fodboldfaglig og underholdende træning mindst to gange om ugen.

Er et godt eksempel både hvad angår sprog og opførsel.

Udviser Fair Play over for både modstandere og dommere.

Sørger for at overholde træningstider samt efterlader træningsbanen i ordentlig stand.

Er bevidst om at alle hold indgår i et større fællesskab, der hedder Toksværd Olstrup Fodbold. Hjælp hinanden.

Griber ind over for mobning og lignende.

Deltager i relevante møder, kurser og lignende.

Sørger for at både spillere, forældre og klub får informationer omkring holdet.

Er træneren forhindret i at træne, er træneren selv ansvarlig for at finde en afløser.

Tager medansvar for at finde sponsorer.

Er med til at opbygge fællesskaber blandt andet ved at tage initiativ til sociale arrangementer.


TOF forventer at vores spillere:

Melder ud i så god tid som muligt, hvis de er forhindrede til træning og kamp.

Opfører sig ordentligt og repræsenterer TOF på positiv vis.

Hjælper træneren med at få gennemført gode træninger og kampe.

Deltager aktivt i klublivet.

Møder veloplagt til træning og kamp. 

Lytter til deres trænere og holdledere.

Positivt bakker op om TOF.

Er med til at opbygge fællesskaber.

Passer på faciliteter og materialer.

Udviser Fair Play over for både modstandere og dommere.

TOF forventer at vores forældre:

Sørger for at kontingent bliver indbetalt rettidigt.

Støtter op om de fællesarrangementer klubben står for.

Bakker positivt op på sidelinjen.

Er et godt eksempel både hvad angår sprog og opførsel.

Henvender sig til klubben, hvis der opstår problemer, således vi i fællesskab kan få disse ryddet af vejen med det samme.

Er behjælpelige med transport og giver en hånd med, når det er nødvendigt.

Påtager sig et ansvar i forbindelse med at hjælpe klubben.

Er med til at opbygge fællesskaber.

Lever op til DBU’s 10 forældrebud: 
1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
3. Ophold dig kun langs den ene side- linje – og i god afstand til trænere og spillere
4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
5. Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit
barn
10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold – ikke dig!!


I kan forvente at TOF sørger for:

Engagerede og velforberedte trænere.

Hele tiden at dygtiggøre klubbens trænere.

At klubben har indhentet børneattester på alle trænere og ledere.

At I føler jer velkommen i klubben.

Træningsmuligheder i 11 af årets 12 måneder.

Alle de nødvendige træningsrekvisitter (bolde, kegler, overtrækstrøjer, mål, mv.) er til rådighed i en ordentlig kvalitet.

Spilledragter til kampe.

Omklædningsfaciliteter.

Turneringsdeltagelse (hvis det er muligt).

Klubben ledes demokratisk og i overensstemmelse med vedtægterne samt statslige og kommunale regler.

At der er plads til alle uanset niveau.​