Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

TOF indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling tirsdag d. 15. februar 2022 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2) Bestyrelsens beretning for det forløbende år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Fastlæggelse af kontingent til godkendelse

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8)Valg af suppleanter til bestyrelsen
9)Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant

10) Eventuelt


Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt.

/Oplagt d. 30.1.2022 af Morten Pedersen

Lukket for kommentarer.

@Toksværd Olstrup Fodbold