Generalforsamling 2023 – dagsorden:

Generalforsamling 2023 – dagsorden:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2) Bestyrelsens beretning for det forløbende år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Fastlæggelse af kontingent til godkendelse

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Formand: Henrik Byg (på valg)
– Næstformand: Allan Rasmussen (ikke på valg)
– Medlem: Morten Pedersen (på valg)
– Medlem: Jackie Molvon Nielsen (på valg)
– Medlem: Peter Brangstrup (ikke på valg)
– Medlem: Henrik Chapper Andersen (ikke på valg)
– Medlem: Just Leopold Petersson (ikke på valg)
– Suppleant: Christian Niss (på valg)
– Suppleant: Kim Lindblad (på valg)
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant

10) Eventuelt.

Lukket for kommentarer.

@Toksværd Olstrup Fodbold