Ungdoms-setup’et forår 2024

Efter en veloverstået Generalforsamling samt første møde i den nye Bestyrelse kan TOF med glæde præsentere setup’et i Ungdomsafdelingen for forårssæsonen 2024.Ændringerne træder i kraft ved starten af udendørssæsonen pr. 1. april, men vil kunne ses i bl.a. DBU’s klubsystem samt KampKlar allerede i løbet af den kommende uge.TOF’s opstilling er: Årgang U5+U6 (børnehave- samt …

Ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Toksværd Olstrup Fodbold. GF finder sted mandag d. 26. februar kl. 19.00 i klubhuset på Gormsvej. Dagsorden ifølge vedtægterne.