Kontingent
Kontingentsatserne halvårligt er:
– Hold, der tilbydes træning én gang om ugen: 250 kr. pr. halvår
– Ungdomshold, der tilbydes træning to gange om ugen: 500 kr. pr. halvår
– Senior: 850 kr. pr. halvår (indendørs inkluderet)
– Oldboys og veteran: 400 kr. pr. halvår
– Passive 75 kr. pr. år.

Disse kontingentsatser blev godkendt på generalforsamlingen 2022.

HUSK
Har man betalt kontingent er man spilleberettiget. Har man betalt kontingent kan man uden problemer få frigivet sit spillercertifikat (kontakt Kassereren), hvis man evt. ønsker at skifte til en anden klub.
Man får ikke udleveret sit spillercertifikat, hvis man er i kontingentrestance til klubben.
Kommer man fra anden klub skal man have sin spillerlicens til den nye klub førend man er spilleberettiget.
Er man i kontingentrestance fra anden klub er man ikke spilleberettiget.
Er der problemer med eller spørgsmål omkring kontingent kontaktes klubbens bestyrelse.