Opstart Seniorer 2023

Mandag d. 9. januar 2023 starter Herre-Senior sin forberedelse til forårssæsonen 2023. Der trænes fremover hver mandag og onsdag kl. 18.30 – 20.00 på kunstbanen i Herlufmagle. Ved spørgsmål kontakt da træner Preben Buckflash på tlf.nr. 4130 0200.

Generalforsamling 2023

Kære TOF’ere, hermed indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling 2023 tirsdag d. 24/1 kl. 19.00 i Toksværd Klubhus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal jf. vedtægterne være bestyrelse i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamling 2023 – dagsorden:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller2) Bestyrelsens beretning for det forløbende år3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse4) Fastlæggelse af kontingent til godkendelse 5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år6) Behandling af indkomne forslag7) Valg af bestyrelsesmedlemmer – …

Indendørs fodbold vinter 2022-23

Vinteren er over os, men vi i TOF kører selvfølgelig videre med indendørs fodbold hver fredag. Holdenes træningstider er: U6 + U7: 16.00 – 17.00 U9: 17.00 – 18.00 U12: 18.00 – 19:00 U15: 19:00 – 20:00 Oldboys / Gammelmandsfodbold: 20:00 – 21:00 Seniorer: 21:00 – 22:40 ….Vel mødt i Toksværd Hallen