Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Kære TOF’ere,

hermed indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling 2023 tirsdag d. 24/1 kl. 19.00 i Toksværd Klubhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal jf. vedtægterne være bestyrelse i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Lukket for kommentarer.

@Toksværd Olstrup Fodbold